آدرس آزمایشگاه : کرج - چهارراه هفت تیر - ابتدای بلوار بلال - ساختمان آناهیتا1 - طبقه دوم

کد پستی : 3134763633

: Email

info@rasamlab.ir

rasam_cal@yahoo.com

تلفن :  

32201781 - 026

32248043 - 026

مدیر فنی  آزمایشگاه : 2689370 - 0912

مدیر ارشد آزمایشگاه : 5237600 - 0912

 

 

فکس :

32248044 - 026