عناصر تشکیل دهنده ی یک سیستم اندازگیری
سیستم اندازه گیری شامل سه بخش اساسی سنسور ها، ترانسدیوسرها و ترانسمیتر ها می باشند. هر چند هر یک از آنها نام وسیله یا عنصری با طرز کاری متفاوت می باشد، اما یک اندازه گیر گاهی اوقات می تواند شامل هر سه عنصر یاد شده باشد، به گونه ای که نتوان آنها را از یکدیگر جدا نمود. در ادامه توصیف دقیق تری از عناصر فوق ارائه می شود.
خبرنامه شماره 14
- ارتباط خطا و عدم قطعيت اندازه‌گيري - الزامات استاندارد ISO17025 درخصوص تخمین عدم قطعیت اندازه گیری - چهار اشتباه در مورد ابزار دقیق و چگونگی اجتناب از ان ها
ظروف ازمایشگاهی مزایا و محدودیت استفاده
چهار اشتباه در مورد ابزار دقیق و چگونگی اجتناب از ان ها
اشتباه 1 : انتخاب یک حسگر نامناسب
اپتیکال فلت و کاربری آن
اپتیکال فلتها صفحه های شیشه ای هستند که دو طرف آنها با دقت زیادی نسبت به هم موازی بوده و همچنین کاملاً صاف هستند و برای کنترل ناهمواری سطوح کوچک مثل سطح فک میکرومترها و سطح راپورترها استفاده می شوند.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] صفحه 1 از 6
تعداد رکوردها : 26