محل استقرار ترازوهای آزمایشگاهی
دقت و تجدیدپذیری نتایج توزین به طور قابل ملاحظه ای به محل استقرار ترازو بستگی دارد. برای اطمینان از عملکرد صحیح ترازوی خود ، به موارد زیر توجه کنید :
نكات قابل توجه در ارتباط با نحوه تماس دماسنج با جسم مورد اندازه گيري
هنگام اندازه گيري دما براي برقراري تماس گرمايي و مكاني مناسب بين المان حس كننده دماسنج و جسم مورد اندازه گيري توجه به نكات زير ضروري است:
روش های سختی سنجی
سختي يك خاصيت اساسي ماده نيست اما در رابطه با خواص پلاستيكي و الاستيكي قطعه مطرح مي شود. براي مثال براي يك قطعه سختي در دو نقطه مختلف ممكن است فرق داشته باشد. در صورتيكه خصوصياتي مثل مدول الاستيسيته براي يك قطعه مشخص مي باشد.
روش های اندازه گیری دما
اندازه گيري دما بر حسب ساختار آشكار ساز عمدتاً به دو روش زير طبقه‌بندي مي شود : ــ اندازه گيري دما به روش تماسي ــ اندازه گيري دما به روش غير تماسي
خطاهای اندازه گیری
مدل اوليه اي که يک مقدار اندازه‌گيري شده Xi را ترکيبي از مقدار واقعي x بعلاوه يک خطاي اندازه‌گيري є تعريف مي‌کند، تنها نقطه شروع براي تحليل خطاهاي اندازه‌گيري مي‌باشد.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ���� 2 �� 6
����� ј����� : 26
ورود اعضا
تاییدیه های رادسیستم مهر