کنترل فرآيند اندازه‌گيري
يک روش رايج در اغلب کاربردهاي کنترل ابزارهاي اندازه‌گيري استفاده از استانداردهاي مقابله (check standards) مي‌باشد. استانداردهاي مقابله، اشياء اندازه‌گيري نسبتاً ثابتي مي‌باشند که جهت . . .
نكات قابل توجه در اندازه گيري دما به روش تماسي
هنگام تماس آشكارساز، دما و توزيع دماي جسم مورد اندازه گيري تا حد امكان نبايد تغيير كند. به اين منظور رعايت نكات زير الزامي است :
ده توصیه برای اندازه گیری دقیق دما در فرایند
انتخاب و نصب دقیق حسگرهای دما می تواند کارآیی این حسگرها را تضمین کند که درنتیجه باعث افزایش کیفیت محصولات و بازدهی تولید خواهد شد.
جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع B
دانلود جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع B
جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع T
دانلود جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع T
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ���� 3 �� 6
����� ј����� : 26
ورود اعضا
تاییدیه های رادسیستم مهر