آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو و ضربه

 

آزمایشگاه نیرو شرکت راد سیستم البرز مهر برای اولین بار در کشور موفق شده نسبت به انجام کالیبراسیون دستگاه های

  

تست ضربه : چارپی/آیزود/تنسایل به روش مستقیم و

 تست ضربه : چارپی به روش غیر مستقیم و

دستگاههای تست کشش و تنسایل تا 2500 KN و (250 تن) در حالت کششی

دستگاههای سختی سنج راکول/برینل/ویکرز و میکرو به روش مستقیم

دستگاه رئومتر : صنایع لاستیک

 چکش اشمیت  : صنایع بتن

 

تایید صلاحیت گردد این آزمایشگاه همچنین قادر به انجام کالیبراسیون :

سیستم های هاپر و باکس فیدر

 دستگاههای تست کشش و تنسایل تا 2500 KN و (250 تن) در حالت کششی

و نیز با استفاده از CRM 

دستگاههای تست فشار و جک های بتن شکن تا 300 تن در حالت فشاری

سرعت خطی و جابجایی دستگاههای تست کشش

 اکتنسومتر دستگاههای تست کشش

دستگاههای اعمال نیروی افقی شامل :

Plunger ,Actuator  ، دستگاه تست سیم بکسل و ...

 انواع لودسل و نشاندهنده فشاری و کششی و Single point 

و رینگ های نیرو 

و  نیرو سنج 

  و دینامومتر

 

 

کالیبراسیون تجهیزات مرجع

تجهیزات مرجع  این آزمایشگاه بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی iso  و ASTM کالیبره شده و مطابق رده های ذیل می باشد :

 

Calibration

Method

Best Achiveable Classification

Up to 500 Kgf
(
کشش-فشار)

Up to 30000 Kgf
(
کشش-فشار)

Up to 300000 Kgf  :  (فشاری)
Up to 250000 Kgf  : (کششی)

ASTM

Class AA

Class A

Class A

ISO

Class OO

Class OO

Class 1

 

 

کالیبراسیون تجهیزات کاری ( استاندارد های کاری آزمایشگاه )

تجهیرات کاری  این آزمایشگاه به منظور حصول اطمینان از صدور نتایج معتبر در دوره های سه ماهه و یا ماهانه با تجهیزات مرجع آزمایشگاه کنترل می گردد. 

زنجیره کالیبراسیون در آزمایشگاه نیرو : راد سیستم البرز مهر

 

 

 

1-   گستره 0 تا 3000 gf  

گستره اندازه گیری نیرو

نوع

کاربرد

0-3000 gf

کشش-فشار

دستگاههای تست کشش صنایع نساجی

نیروی اعمالی دستگاه های میکروسختی سنجHV

0-3 Kgf

کشش-فشار

0-30 N

کشش-فشار

0-0.03 kN

کشش-فشار

 

                            

 

 

2-  گستره 3 Kgf  تا 500 Kgf  

گستره اندازه گیری نیرو

نوع

کاربرد

3 - 500 Kgf

کشش-فشار

دستگاههای تست کشش عمودی

دستگاههای تست فشار عمودی / افقی

نیروی اعمالی دستگاههای سختی سنج راکول HRA/B/C  و برینل HBW

30 - 5000 N

کشش-فشار

0.03 - 0.5 kN

کشش-فشار

 

 

 

 

3- گستره 500 Kgf  تا 30000 Kgf  

 

گستره اندازه گیری نیرو

نوع

کاربرد

500 - 30000 Kgf

کشش-فشار

دستگاههای تست کشش عمودی / افقی

دستگاههای تست فشار عمودی / افقی

نیروی اعمالی دستگاههای سختی سنج  : 3 تن

تست مقاومت فشاری / خمشی : خاک و سیمان

0.5 – 30  tf

کشش-فشار

5000 - 300000 N

کشش-فشار

0.5 - 300 kN

کشش-فشار

  

  

  

 

 

4- گستره 30000 Kgf  تا 300000 Kgf  

 

گستره اندازه گیری نیرو

نوع

کاربرد

30000 - 300000 Kgf

کشش-فشار

دستگاههای تست کشش عمودی / افقی

دستگاههای تست فشار عمودی / افقی

Plunger / Actuator

جک های بتن شکن

دستگاههای تست سیم بکسل

تست مقاومت فشاری / خمشی : خاک و سیمان

30 – 300  tf

کشش-فشار

300000 - 3000000 N

کشش-فشار

300 - 3000 kN

کشش-فشار

·         حداکثر نیروی کششی تا 250 tf

 

 

 -          کالیبراسیون دستگاه ضربه

این آزمایشگاه دستگاه ضربه را مطابق استاندارد انتخابی متقاضی کالیبره خواهد نمود.

 

روش های کالیبراسیون بر اساس استاندارد های ISO و DIN و ASTM الزامات عملکردی خاصی را برای تصدیق عملکرد دستگاه مشخص نموده است.

 

 

کالیبراسیون دستگاه توسط این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات کالیبره شده و قابل ردیابی به استاندارد های بین المللی انجام شده و گواهی کالیبراسیون صادر شده توسط آزمایشگاه به user اطمینان می دهد که دستگاه کاملا مطابق با الزامات عملکردی استاندارد های فوق و همچنین الزامات استاندارد ISO 17025 می باشد.

 

دستگاه تحت کالیبراسیون

موارد توانایی آزمایشگاه

نوع دستگاه

Izod  - Charpy

گستره اندازه گیری

300 J - 500 J - 750 J

نوع چکش

‘C’-shaped -  ‘U’-shaped hammers

نوع نمایشگر

Analogue  -  digital scales

نوع کاربری

Manual/automatic hammer lift

استاندارد کالیبراسیون

مطابق درخواست متقاضی ASTM / ISO / DIN

روش کالیبراسیون

مستقیم Direct

غیر مستقیم  Indirect

 

 روش کالیبراسیون

1-     مستقیم Direct شامل بررسی کلیه مشخصه های عملکردی دستگاه

2-    غیر مستقیم  Indirect با استفاده از نمونه های CRM ساخت اروپا

    

 

 

 

 

 

کالیبراسیون اکستنسومتر و سرعت و جابجایی

 

نوع دستگاه

گستره اندازه گیری

بهترین توان اندازه گیری

اکتنسومتر gage length

up to 100 mm

± ( 0.09 + 0.002 L(mm ) )  μm

اکتنسومتر ( کورس کوتاه)

up to 100 mm

± ( 0.09 + 0.002 L(mm ) )  μm

اکتنسومتر ( کورس بلند )

up to 1000 mm

± ( 5.78+0.028L(mm ))  μm

جابجایی دستگاه اعمال نیرو

up to 1000 mm

± ( 5.78+0.028L(mm ))  μm

سرعت دستگاه اعمال نیرو

0 - 500 mm/min

± 0.0003 %

 

    

 

 

 

 

 کالیبراسیون دستگاه های سختی سنج لاستیک و فلزات

 

این آزمایشگاه قادر به انجام کالیبراسیون دستگاههای سختی سنج راکول/برینل/ویکرز و میکرو به روش :

1-      مستقیم  و

2-     غیر مستقیم

می باشد. دامنه کاری آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد.

   

نام دستگاه

گستره اندازه گیری

بهترین توان اندازه گیری

 

سختی سنج

0 - 100 Durometer Unit

0.3 Duro

 

Force Shore A : 0 - 10 N

0.0002 N

 

لاستیک

 

Force Shore D : 1 - 50 N

0.006 N

 

سختی سنج راکول

HR : High

0.3% rdg

 

 روش غیرمستقیم  

HR : Middle

0.3% rdg

 

Indirect

 

HR : low

0.3% rdg

 

سختی سنج راکول

روش مستقیم  

Direct

Force : up to 200 Kgf

0.0014 % of Applied Force

 

Measuring System : 0 - 10 mm

0.003 mm

 

Time

0.006 sec

 

سختی سنج برینل

روش غیر ستقیم  

Indirect

HB : High

0.5% rdg

 

HB : Middle

0.5% rdg

 

HB : low

0.5% rdg

 

سختی سنج برینل

روش مستقیم  

Direct

Force : up to 500 Kgf

0.0014 % of Applied Force

 

Force : 500 Kgf  to 3000 Kgf

0.06 %  of Applied Force

 

Measuring System : 0 - 10 mm

0.003 mm

 

Time

0.006 sec

 

سختی سنج ویکرز

روش غیر ستقیم  

Indirect

HV : High

0.3% rdg

 

HV : Middle

0.3% rdg

 

HV : low

0.3% rdg

 

سختی سنج ویکرز

روش مستقیم  

Direct

( Micro Hardness) : up to 1000 gf

( 4.8 × 10-4 ) % of Applied Force

 

Force : 1000 gf  to 100 Kgf

0.0014 %  of Applied Force

 

Measuring System : 0 - 10 mm

0.003 mm

 

Time

0.006 sec

 

      

                 

 

 

 

نمونه پروژه های انجام شده :

 

 1- actuator

 

 

 

 

 

2- کشش ظرفیت بالا

 

 

 

3- دستگاههای تست فشار

 

 

 

4- لودتست بالابر

 

 

 

 

 

 5- تست کشش افقی 400 تن

 

 

 

 

 

 

 

6- دستگاه plunjer  تست های افقی ، تست لوله و ....