آزمایشگاه کالیبراسیون جرم

 

نام تجهیز

گستره  توانایی این آزمایشگاه

کلاس / رده

کالیبراسیون بر اساس استاندارد

وزنه سبک

1mg – 20 kg

Class F1-F2-M1-M2-M3

Isiri 7085

وزنه سنگین

20 kg – 75000 kg

Class M1-M2-M3

Oiml R111

ترازو  و  باسکول دیجیتال

50 g – 50000 g

Class I – II – III - IIII

ISIRI 6589

OIML R76

ترازو عقربه ای

UP To 50 kg

Class III - IIII

Isiri 3234

ترازوی مرغی

UP To 50 kg

Class III - IIII

Isiri 566

باسکول متحرک

UP To 5000 kg

Class III - IIII

Isiri 2369

جهت دریافت استاندارد ها روی شماره استاندارد کلیک نمایید.

 

 

این آزمایشگاه با در اختیار داشتن تجهیزات مرجع و کالیبراتور ها و

  وزنه های مرجع در رده  E2 و F1  وF2    وM1 

 

 

 

و ترازو های  0.00001g  , 0.0001g  , 0.001g  , 0.01g 

 و  همچنین انواع محلول ها  و بافر های استاندارد

و کارشناسان مجرب و با سابقه قادر به کالیبراسیون دستگاههای ذیل با حداکثر دقت و صحت می باشد.

 

مقالات 

 *  توزین با ترازوهای آزمایشگاهی

 

*  کالیبراسیون یک وزنه یا مجموعه ای از وزنه ها (یک جعبه وزنه)

 

محل استقرار ترازوهای آزمایشگاهی