آشنایی با سازمان بین المللی اوزان و مقیاس ها

سازمان بین المللی اوزان ومقیاس ها در 20 می سال 1875 به وسیله هفده کشور تاسیس شد. وظیفه BIPM عبارت است از تضمین هماهنگ سازی اندازه گیری ها در سطح جهانی. کار این سازمان عبارت است از 1- ایجاد و ساخت استاندارد ها( اتالون ها) و مقیاس های بنیادی برای اندازه گیری کمیت های فیزیکی پایه و نگه داری نمونه های بین المللی 2- انجام مقایسه های استاندارد های ملی و بین المللی( اتالون ها) 3- تضمین هماهنگ سازی روش های اندازه گیری متناظر 4- انجام و هماهنگ سازی اندازه گیری های ثابت های فیزیکی بنیادی مربوط به این فعالیت ها فعالیت های سازمان BIPM در آغاز به اندازه گیری های طول و جرم و مطالعات اندازه شناختی مرتبط با این کمیت ها محدود می شد. ولی اکنون این فعالیت ها بیش تر شده اند. توسعه استاندارد های اندازه گیری الکتریسیته در سال 1927، فوتومتری و رادیومتری در سال 1937، تابش یونشی در سال 1960، مقیاس های زمان در سال 1988 و شیمی در سال 2000 انجام شده است. برای این کار آزمایشگاه های اولیه که در سال های 1876 تا 1878 ساخته شده بودند و در سال 1929 توسعه داده شدند. ساختمان های جدید در سال های 1963 تا 1964 برای آزمایشگاه های تابش یونشی ساخته شدند، برای کارهای لیزر در سال 1984 و برای کتاب خانه و بخش اداری در سال 1988 ساخته شد. در سال 2001 ساختمان هایی برای کارگاه ها، اداری و اتاق های جلسه افتتاح گردیدند. 45 فیزیکدان و مهندس در آزمایشگاه های BIPM کار می کنند. کار اصلی این ها مدیریت پژوهش های اندازه شناختی، مقایسه های بین المللی برای تحقق یکاها و کالیبراسیون های استانداردهای اندازه گیری است. مجله مترولوژیا metrologia از سال 1965 به صورت مجله بین المللی تحت نظارت CIPM منتشر می شود. در این مجله مطالب مربوط به اندازه شناسی علمی، بهبود در روش های اندازه گیری، کار بر روی استانداردها و یکاها و هم چنین گزارش های مرتبط با فعالیت ها، تصمیم گیری ها و توصیه های سازمان های مختلف ایجاد شده توسط کنوانسیون اندازه گیری نوشته می شود.

سلام یرای ارتباط با ما از طریق چت واتس آپ و یا تماس با شماره تلفن های زیر در خدمت شما هستیم:
تلفن آزمایشگاه : 02632201781
مدیر فنی: 09124688447
مدیر ارشد: 09122689370

پاسخگو شما هستیم
Close and go back to page