قبل از خرید دستگاه اندازه گیری و آزمایشگاه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

هر دستگاهی که به عنوان دستگاه نو خریداری می شود، بر طبق مشخصات محصول باید درست خریداری شده باشد. منظور این گفته این است که یا استاندارد محصول مشخصات اندازه شناختی آن را باید تعیین کرده باشد، یا طبق استاندارد ISIRI/ISO 10012 حداکثر خطای مجاز آن تقریبا 10 برابر کوچک تر از تلرانس پارامتر مربوطه محصول باشد. هر دستگاهی قبل از ورود به بهره برداری باید برای اولین بار کالیبره شود. برای دفعه یا دفعات بعد بر اساس روش های مختلفی از جمله روش امتیازدهی، زمان تقریبی بعدی با توجه به امتیاز داده شده که مبتنی بر تجربه کاربر است، معلوم می شود. یکی از راه های اثبات معقول بودن روش امتیازدهی و تجربه این است که کاربر دوره های بازرسی در فاصله تعیین شده کالیبراسیون تعریف و انجام دهد. منظور از بازرسی عبارت است از مقایسه نقطه یا نقاط کاری دستگاه در محل بهره برداری. اگر نتیجه به دست آمده در بازرسی کم تر مقدار مشخصی باشد، دستگاه بازرسی شده می تواند به کار خود ادامه دهد، در غیر این صورت دوباره باید بررسی و کالیبره شود. در مورد این مقدار مشخص اشاره شده اختلاف نظرهایی وجود دارد. یک نظر این است که اختلاف به دست آمده از بازرسی کم تر mpe باشد، نظر دیگر این است که این اختلاف کم تر mpe-U باشد، یا هر مقداری که کاربر یا الزامات فرایند تعیین کرده باشد. هر معیاری که پذیرفته شود، استاندارد OIML D10 یا ISIRI 12964 در بخش« تقویم زمانی یا پلکانی» تصریح می کند اگر این اختلاف کم تر از ۲۰ درصد mpe باشد، می توان دوره یا فاصله کالیبراسیون را افزایش داد. @rasamlab

سلام یرای ارتباط با ما از طریق چت واتس آپ و یا تماس با شماره تلفن های زیر در خدمت شما هستیم:
تلفن آزمایشگاه : 02632201781
مدیر فنی: 09124688447
مدیر ارشد: 09122689370

پاسخگو شما هستیم
Close and go back to page