آزمایشگاه کالیبراسیون رسام

شرکت فنی مهندسی راد سیستم البرز مهر (رسام) در سال 1386 اقدام به تأسیس و راه اندازی مجموعه آزمایشگاه های کالیبراسیون نمود و در سال 1387 موفق به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران گردید. ازمایشگاه رسام در ادامه فعالیت خود با استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 ، موفق به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) در زمینه کالیبراسیون کمیت های نیرو، ضربه، فشار، ابعاد، گشتاور، سختی سنجی، جرم و حجم، شیمی، دور و ... گردید و در بیش از یک دهه فعالیت خود بدلیل دارا بودن برخی توانایی های خاص و منحصر به فرد خدمات شایانی را به صنایع مختلف بخصوص صنایع فولاد و لوله سازی، قطعه سازی خودرو، صنایع پلیمر و پتروشیمی ، دارو سازی و آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ارائه نموده است. محتوای گواهینامه های کالیبراسیون صادره توسط آزمایشگاه رسام و نیز ارائه مشاوره فنی مورد نیاز به مشتریان در خصوص کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده آنها و همکاری با مسئولین محترم آزمایشگاهها و کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در زمینه تجهیز آزمایشگاههای مختلف موجب اعتبار دائمی این آزمایشگاه در میان مدیران محترم کنترل کیفیت و آزمایشگاهها گردیده است. این مرکز به عنوان یک مجموعه مجهز با استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته و برندهای منتخب افتخار دارد توانمندیهای خود را در اختیار صنایع کشور قرار دهد. بدیهی است کلیه فرایندهای کالیبراسیون براساس ISO/IEC 17025 انجام و در کلیه گواهینامه های صادره پارامتر عدم قطعیت براساس ISO GUM:1995 محاسبه و درج میگردد.

 

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو

آزمایشگاه کالیبراسیون سختی سنجی

آزمایشگاه کالیبراسیون سختی سنجی

آزمایشگاه کالیبراسیون ضربه

آزمایشگاه کالیبراسیون ضربه

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور سنجی ، دور و زمان

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور سنجی ، دور و زمان

آزمایشگاه کالیبراسیون دما و رطوبت

آزمایشگاه کالیبراسیون دما و رطوبت

آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد