آزمایشگاه دما و رطوبت

  • کالیبراسیون انواع سنسور های دما : ترموکوپل TC/ سنسور مقاومتی PT / RTD و...
  • کالیبراسیون حیط های دمایی ( گزارش یک نواختی و پایداری و گرادیان دمایی همراه با گراف )
  • کالیبراسیون ترمومترهای لیزری و غیر تماسی
  • کالیبراسیون نشان دهنده های دما به روش شبیه سازی
  • کالیبراسیون دستگاه DSC با مواد مرجع قلع و ایندیم بر اساس استاندارد ASTM
  • کالیبراسیون دستگاه MFR بر اساس استاندارد ISO, ASTM
  • کالیبراسیون محیط های رطوبت با پراب های رطوبت بیسیم
  • کالیبراسیون پراب های رطوبت و رطوبت سنج ها با نمک مرجع

کالیبراسیون  تجهیزات  مشتریان  بر اساس دستور العمل های کاری استاندارد داخلی  مجموعه آزمایشگاههای کالیبراسیون که بر اساس استانداردهای منطقه ای، ملی و یا بین المللی  منتشر شده، روشهای کالیبراسیون تدوین شده توسط سازمانهایی نظیر  UKAS، OIML، DKD،  EA و ...، روشهای کالیبراسیون چاپ شده در مقالات و مجلات علمی مرتبط با اندازه شناسی ، در صورتی که مشتری روش کالیبراسیون خاصی را تعیین و درخواست نکرده باشد، انجام میگردد

دامنه کاری راد سیستم البرز مهر

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری (±)

2

ترموکوپل

-40 to -20 °C

0.15

-20 to 0 °C

0.28

0 to 650 °C

0.32

650 to 850 °C

1.24

850 to 1200 °C

2.02

3

محیط دمایی
(آون، کوره، انکوباتور،

اتوکلاو، بن ماری و حمام)

-40 to 200 °C

0.18 °C

200 to 600 °C

0.25°C

600 to 1100 °C

1.26 °C

1100 to 1200 °C

2.18 °C

4

دماسنج مقاومتی

-40 to -20 °C

0.15 °C

-20 to 0 °C

0.28 °C

0 to 650 °C

0.32 °C

5

ترانسمیتر دما

-40 to -20 °C

0.18 °C

-20 to 0 °C

0.30 °C

0 to 650 °C

0.35 °C

650 to 850 °C

1.25 °C

850 to 1200 °C

2.04 °C

6

سوئیچ دما

-40 to 0 °C

0.3 °C

0 to 650 °C

0.35 °C

650 to 850 °C

1.25 °C

850 to 1200 °C

2.04 °C

7

دماسنج مایع در شیشه

-40 to -20 °C

0.15 °C

-20 to 0 °C

0.28 °C

0 to 140 °C

0.32 °C

140 to 350 °C

0.58 °C

8

دماسنج دو فلزی و پر شده

-40 to 140 °C

0.32 °C

140 to 350 °C

0.58 °C

9

دماسنج محیطی

-5 to 0 °C

0.85 °C

0 to 50 °C

0.70 °C

 

دماسنج غیر تماسی

25 to 200 °C

0.85 °C

200 to 500 °C

1.35 °C

10

دستگاه DSC با مواد مرجع

150 , 230 °C

0.15 °C

 

نشان دهنده های دما

( مقاومتی)

PT50

-220 to 1200

0.014%rdg+0.24

PT100

-220 to 1200

0.014%rdg+0.18

PT200

-220 to 600

0.014%rdg+0.39

PT500

-220 to 1200

0.014%rdg+0.24

PT1000

-220 to 1200

0.014%rdg+0.12

Ni 100

-60 to 180

0.014%rdg+0.14

Ni 120

-40 to 205

0.014%rdg+0.14

Ni 1000

-60 to 180

0.014%rdg+0.14

Cu 10

-70 to 150

0.014%rdg+0.16

Cu 50

-50 to 150

0.014%rdg+0.21

 

نشان دهنده های دما (ترموکوپل)

K

-200 to 1372

0.013%rdg+0.12

T

-200 to 400

0.013%rdg+0.12

J

-210 to 1200

0.013%rdg+0.23

E

-250 to 1000

0.013%rdg+0.29

R

-50 to 1750

0.013%rdg+0.42

S

-50 to 1750

0.013%rdg+0.42

B

400 to 1800

0.013%rdg+0.46

N

-240 to 1300

0.013%rdg+0.35

U

-200 to 660

0.21

L

-200 to 900

0.25

C

-20 to 2300

0.013%rdg+0.42

           

 

دامنه کالیبراسیون رطوبت راد سیستم البرز مهر

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری (±)

1

اندازه گیری رطوبت محیط

10 % to 70 %

1.1 %

70 % to 99 %

1.7 %

2

پراب رطوبت و رطوبت سنج با چمبر رطوبت

10% to 50%

1.6 %

50% to 85 %

2.4 %

3

پراب رطوبت و رطوبت سنج با نمک مرجع

11.3%

1.21%

32.8%

1.18%

43.2%

1.18%

75.3%

1.18%

84.2%

1.21%

97.3%

1.21%

 

سلام یرای ارتباط با ما از طریق چت واتس آپ و یا تماس با شماره تلفن های زیر در خدمت شما هستیم:
تلفن آزمایشگاه : 02632201781
مدیر فنی: 09124688447
مدیر ارشد: 09122689370

پاسخگو شما هستیم
Close and go back to page