آزمایشگاه کالیبراسیون ضربه

  • دستگاه ضربه چارپی تا 750J به روش مستقیم و روش غیر مستقیم با CRM بر اساس استاندارد ISO, ASTM
  • دستگاه ربه آیزود تا 50J به روش مستقیم بر اساس استاندارد ISO , ASTM
  • دستگاه ضربه چارپی تا 50J به روش مستقیم بر اساس استاندارد ISO, ASTM
  • دستگاه ضربه تنسایل (ضربه کششی) تا 50J به روش مستقیم بر اساس استاندارد ISO, ASTM
  • دستگاه تست برجهندگی بر اساس استاندارد های ISO , DIN
  • ضربه زن های فنری IMPACT HAMMER
  • دستگاه ضربه سقوطی DROP WEIGHT

کالیبراسیون دستگاه ضربه

آزمایشگاه کالیبراسیون راد سیستم البرز مهر مفتخر است که برای اولین بار در کشور کالیبراسیون دستگاه ضربه را در کشور پیاده سازی کرد. در فرآیند کالیبراسیون تمامی الزامات عملکردی استانداردهای ISO و DIN و ASTM برای تصدیق عملکرد دستگاه لحاظ نموده است. کالیبراسیون دستگاه توسط این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات کالیبره شده و قابل ردیابی به استاندارد های بین المللی انجام شده و گواهی کالیبراسیون صادر شده توسط آزمایشگاه به user اطمینان می دهد که دستگاه کاملا مطابق با الزامات عملکردی استاندارد های فوق و همچنین الزامات استاندارد ISO 17025 می باشد.

در این زمینه لازم به ذکر است این شرکت توانایی کالیبراسیون دستگاه های ضربه فلزی و پلیمری به صورت مستقیم و غیر مستقیم، چکش های ضربه تا انرژی 2 ژول، انواع چکش اشمیت، ذستگاه ضربه سقوطی، دستگاه برجهندگی و المندورف را داراست.

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری (±)

1

 

دستگاه تست ضربه (چارپی-ايزود)

به روش مستقیم

 

موقعیت مرکز برخورد

up to 1000 mm

0.1% Rdg

زاویه رهایش (α)

> 100 °

0.02% Rdg

زاویه برخواست (β)

< 160º

0.02% Rdg

سرعت برخورد

up to 7 m/s

0.04% Rdg

(Av)انرژی جذب

up to 750 J

0.013 %FS

( Ap)انرژی پتانسیل

up to 750 J

0.013 %FS

اندازه گیری ابعادی

up to 50 mm

Up to 90°

0.004°

تراز

.....

0.006 mm/m

2

 

دستگاه تست ضربه پلاستیک یا غیرفلزی (چارپی-ايزود-تنسایل)

به روش مستقیم

 

موقعیت مرکز برخورد

up to 500 mm

0.1 % rdg

زاویه رهایش (α)

> 100 °

0.02 rdg

زاویه برخواست (β)

< 120º

0.02% rdg

سرعت برخورد

up to 5 m/s

0.04% rdg

(Av)انرژی جذب

up to 50 J

0.048% rdg

( Ap)انرژی پتانسیل

up to 50 J

0.04% rdg

جرم کلگی

Up to 120 g

0.001 g

3

دستگاه تست ضربه به روش غیر مستقیم

> 15 J

UCRM + 0.1% rdg

4

چکش اشمیت نوع N

up to 100 Mpa :

Type N , NR , ND

2.3 Mpa

5

چکش اشمیت نوع L

up to 100 Mpa :

Type L , LR , LD

2.3 Mpa

6

ضربه زن فنری

0.5 & 1 & 2 J

0.0005 J

7

ضربه سقوطی

DROP WEIGHT

Up to 7500 mm

Up to 20 kg

20 to 3000 kg

0.56 mm

0.001 % rdg

0.12 % rdg

8

دستگاه تست برجهندگی

Up to 0.5 J

0.06% rdg

Up to 500 g

0.001 %

Up to 200 mm

0.1 % Rdg

Up to 2.5 m/s

0.04 % Rdg

سلام یرای ارتباط با ما از طریق چت واتس آپ و یا تماس با شماره تلفن های زیر در خدمت شما هستیم:
تلفن آزمایشگاه : 02632201781
مدیر فنی: 09124688447
مدیر ارشد: 09122689370

پاسخگو شما هستیم
Close and go back to page